Annikas BarnOmsorg AB

 

 

                                 Ett privat familjedaghem i Jakobsberg

 

Styrdokument samt handlingsplaner

De styrdokument verksamheten arbetar efter och har som mål att uppfylla är:

Barnkonventionen

Skolverkets allmänna råd för familjedaghem 

Lpfö 98  (reviderad 2010, läs även rättelsebladet)

Skollagen

 

De handlingsplaner vi arbetar efter är:

Verksamhetsplan/Arbetsplan för Annikas BarnOmsorg AB 

Likabehandlingsplan för Annikas BarnOmsorg AB

Vi följer Annikas BarnOmsorgs språkutvecklingsplan

Järfälla kommuns handlingsplan för god arbetsmiljö i förskola och skola