Annikas BarnOmsorg AB

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Januari

  

Februari

10/2 Middag på Eddys barn och föräldrar

 

Mars

28/3 Mamma-kväll 18:30

 

April

11/4 Pappakväll 18:30

 

 Maj

23/5 Vernisage på temat Astrid Lindgren (med korvgrillning i parken)

 

Juni

13/6 16:30 Sommaravslutning för barn och föräldrar